İlk emri “Oku” olan evrensel mesajın tebliğcisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Kur’an-ı Kerim’i yaşamış bir peygamber olarak, “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir.” (Buhârî, Tirmizi), buyurarak Kur’an’ı bizlere emanet etmiştir.

İslam kültür tarihinin temelleri çağlar boyunca Kuran , kendisine hizmette yarışılan, zaman yaşlandıkça kendisi gençleşen, okuyup anlayalım diye arapça olarak indirilen son mukaddes kitaptır. Kur’an-ı Kerim’in girmediği ev, dokunmadığı gönül, yaşanmadığı belde, okunmadığı yer kalmasın diye yürütülen İslam’a hizmet kervanının ana omurgası Kur’an üzerine inşa edilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek; kuran öğrenmek ve okumak isteyen fakat imkanları son derece sınırlı olanlara destek olmak amacıyla Hediyem Kur’an Olsun projesini hayata geçirdi.

PROJENİN AMACI

Hediyem kuran olsun kampanyası, Kuran hediye etmek, hususen kuran alabilme imkanı olmayan coğrafyalar için, işlenebilecek en kıymetli amellerden olduğundan hareketle, ülkemizde ve İslam dünyasının dört bir köşesinde Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duyulan yerlerde çeşitli dillerde mealli Kur’an-ı Kerim’in bağışçılar yoluyla hediye edilmesini amaçlamaktadır.

PROJENİN GEREKÇESİ

Türkiye Diyanet Vakfı son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir şekilde Kur’an-ı Kerim talebiyle karşılaşmaktadır. Bu taleplerle ortaya çıkan mealli Kur’an-ı Kerim ihtiyacını karşılama, Kur’anın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlama ve evrensel Kur’an farkındalığı oluşturma gereği göz önünde bulundurularak Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği halinde Hediyem Kur’an Olsun projesini başlatmıştır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Herkesin rahatlıkla okuyabileceği Resmi Osmani Hattı üzerine basılan mealli Kur’an-ı Kerim nüshası, yurt dışında öncelikle Balkanlar ve Orta Asya Ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoğu‘daki ülkelerde bulunan yerel STK’lar ve Dini İdarelerden gelen talep üzerine bu coğrafyalara ulaştırılacaktır.

Yurt içinde ise imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, yükseköğrenim öğrenci yurtları, hastaneler, ceza evleri, il ve ilçe kütüphanelerinin talepleri, müracaat önceliğine göre değerlendirilerek proje imkânları çerçevesinde talepler karşılanmaya ve mealli Kur’an-ı Kerimler kendilerine ulaştırılmaya çalışılacaktır.

KUR’AN-I KERİM KIRAATİ VE EBATI

Kur’an-ı Kerim basımı iki boy olarak düşünülmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında kullanılacak nüshalar 13.5×21 ebatında olacaktır. Yurt dışına Resmi Osmani Hattı ile basılacak arapça kuran nüshaları gönderilecektir. Kur’an-ı Kerimler İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca dillerinde mealli olacaktır. İlerleyen aşamalarda gelen talepler doğrultusunda farklı dillerde mealler de hazırlanabilecektir. Türkiye’de Aliyyül Kari Tarzı üzere basılmış nüsha dağıtılacaktır.1 adet Kur’an, kargo ücreti dâhil yurt içi ve yurt dışı bağış ücreti 12 TL olarak planlanmaktadır. Ayrıca hediyem kur’an olsun kampanyasına özel 12 TL bedelli sms numarası açtırılacak (4333) ve hayırseverlerin kullanımına sunulacaktır.

PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI

Proje başlangıçta Balkanlar ve Orta Asya’daki ülkelerde uygulanmaya başlayacaktır. Taleplerin alınmasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde Kafkasya, Güney Asya, Latin Amerika, Afrika ve diğer bölgelerdeki ülkeler de proje kapsamına dâhil edileceklerdir.

Talepler alındıkça yurt dışı için basımı tamamlanan nüshalar Vakfımız Yayın Matbaa İşletmesi tarafından Müşavirlikler, Ataşelikler ve Koordinatörlükler koordinesinde peyderpey dağıtılacaktır.

Web sayfası üzerinde bağışlanan Kur’an sayısı bir sayaçla belirtilecek, yurt içinde ve yurt dışında talepleri karşılanan kurumların isimleri web sayfamızda yayınlanacaktır.

Proje uzun bir zaman dilimine yayılmış bir proje olduğundan bağışların seyriyle bağlantılı olarak Vakfımızın en önemli faaliyetleri arasında yerini alacaktır.

1-Kişisel Talepler

 Kişisel olarak talepte bulunmak isteyenler bulundukları il ve ilçe müftülüklerine müracaat edebileceklerdir. Bu talepler müftülüklerimiz vasıtasıyla karşılanmaya çalışılacaktır.  Proje daha çok kurumsal talepleri karşılama gayretinde olacaktır..


2-Yurt İçi Talepler

 Yurt içinde kendileriyle iletişime geçilen kurumlar taleplerini Vakfımıza resmi yazı ile ileteceklerdir. Bu talepler vakfımıza intikal ettiğinde gerekli değerlendirmeler yapılarak Türkçe mealli Kuran-ı Kerimler talep sahiplerine iletilmeye çalışılacaktır.


3- Yurt Dışı Müracaatlar

Proje öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkelerini kapsadığından adı geçen bölgelerde mealli Kur’an talebinde bulunmak isteyen kurum ve yerel STK’lar bulundukları bölgedeki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Müşavirlik, Ataşelik ve Koordinatörlükler taleplerini bildireceklerdir. Talepler Vakfımıza Müşavirlikler üzerinden intikal ettiğinde değerlendirilerek, mealli Kur’an-ı Kerimler talep sahiplerine ulaştırılacaktır.